top of page

Nejstarší tetování - Ötzi

Většina z nás asi zná obligátní otázku “ A jak to bude vypadat, až budeš starý/á?” Jak to bude vypadat, až nám bude třeba 70, to se uvidí … Ale jak to vypadá, když je vám přes 5000 let?

Well… Podívejme se.


Ze starověkých kultur se dochovalo mnoho důkazů o tom, že tetování provází lidstvo už tisíce let. Nejstarší dochovaný potetovaný ostatek je mumie muže z doby měděné, který dostal jméno Ötzi. Mumie byla nalezena zakonzervovaná v ledovci v roce 1991 turisty, kteří objevovali Ötzalské Alpy. Je tak vůbec nejstarší mumií v Evropě. Jaké štěstí, že se jedná o potetovaného muže!


Na těle 5300 let starého Ötziho se při odborném zkoumání nalezlo 61 tetování. Všechny obrazce byly

podrobeny zevrubné analýze, i přes to nelze s jistotou říct, jaký nesly smysl. Tetování byla pravděpodobně vytvořena propichováním svrchní vrstvy kůže a vtíráním uhlíků do vzniklých ran.
Nalézt všechny obrazce nebylo pro vědce snadné. Mumifikovaná kůže je velmi tmavá a tisíce let staré tetování není příliš černé. Nedostatek kontrastu vědci vyřešili multispektrální zobrazovací technikou, která odhalí oku neviditelné rozdílné zbarvení kůže.


Odhalená tetování jsou shromážděna v 19 skupinách. Jedná se o vertikální a horizontální linie silné od 1 do 3 mm a dlouhé 7 až 40 mm. Jsou to například skupiny paralelních čar vedoucí podél bederní páteře, značky ve tvaru kříže za pravým kolenem a na pravém kotníku a paralelní čáry kolem levého zápěstí. Největší koncentrace obrazců se nachází na nohou, kde je dohromady 12 skupin linií. Mikroskopickým vyšetřením vzorků odebraných z tetování bylo zjištěno, že bylo vytvořeno z pigmentu vyrobeného z popelu z ohniště nebo ze sazí.Radiologické vyšetření Ötziho kostí ukázalo degenerace, včetně osteochondrózy (odumírání kostní tkáně v důsledku přerušení kostní výživy), mírné spondylózy v oblasti bederní páteře (poškození ploténky a následný tlak na nervy a míchu) a opotřebení a degenerace v koleni a především v klubech kotníků. Tyto dva fakty - umístění tetování a zdravotní potíže- nahrávají otázce: Souvisela tetování s Ötziho zdravotním stavem?


Vědci se domnívají, že ano. Hypotéza je, že tetování sloužila buď jako diagnostický nebo terapeutický nástroj. Je možné, že tetování označovala akupunkturní body nebo sama sloužila jako akupunktura. Pokud tomu tak bylo, jednalo by se o akupunkuru o 2000 let starší než je známé nejranější použití v Číně! Nicméně poslední nalezená skupina tetování se nachází na hrudníku Otziho, kde nebyly nalezeny žádné zdravotní potíže. To trochu podkopalo předchozí hypotézu a donutilo vědce dále přemýšlet. Je samozřejmě možné, že Otzi trpěl problémy nebo bolestí v oblasti hrudníku, které už nyní není možné detekovat.


Jiná hypotéza o významu tetování není. Jedná se tedy o nejarnější akupunkturu nebo jiné medicínské použití tetování? Nebo byl Ötzi jen ozdoben obrazci? Nebo je to úplně jinak? Bylo by krásné, kdyby to někdy věda objasnila, ale pokud ne, můžeme nechat jen pracovat svou fantazii.Zdroje:

https://www.discovermagazine.com/planet-earth/scientists-have-mapped-all-of-otzi-the-icemans-61-tattoos

https://www.archaeology.org/issues/107-features/tattoos/1351-oetzi-copper-age-alps-iceman-tattoos

https://www.eurac.edu/en/magazine/otzi-s-ink

http://www.icemanphotoscan.eu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ötzi


21 zobrazení

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page